STRATEGIA ROZWOJU

VIII. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY

        Strategia rozwoju Gminy Jeżewo bedzie realizowana zgodnie z przyjętymi zadaniami w misji. Istotnym narzędziem wdrażania strategicznego rozwoju jest oddziaływanie samorządu gminy na lokalne obszary gospodarcze i społeczne: obszar informacji, wiedzy, rynku pracy, kapitału, możliwości rozwoju rolnictwa.

         Realizacji strategii przewodniczyć muszą jednostki organizacyjne gminy, Zarząd Gminy, jednostki gospodarcze działające na terenie gminy chcące uczestniczyć w procesie rozwoju.

1. Umocnienie i kreowanie rynków lokalnych, ich oddziaływania i kooperacja z zewnętrznym otoczeniem ekonomicznym o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy.

1.1. Rynek informacji.

Bezpieczny, szybki i łatwy dostęp do pełnej i rzetelnej informacji, determinuje rozwój przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Jest również kluczowym elementem konkurencyjności lokalnej gospodarki. Ścisła współpraca wszystkich podmiotów gospodarczych może przynieść żądane informacje gospodarcze łącznie z ponadlokalnymi.

Gminna informacja powinna zawierać:

a/ gminny system informacji społeczno-gospodarczej, w tym:

 • dane statystyczne gminy,
 • prognozy i informacje o budżecie gminy,
 • ofertę inwestycyjną gminy,
 • pełną informację o możliwościach rolnictwa,
 • informację o prawnych i administracyjnych procedurach realizacji działalności gospodarczej i lokalizacji nowych inwestycji na terenie gminy,
 • ofertę agroturystyczną, kulturalną, edukacyjną.

b/ gminny system informacji administracyjnej, w tym:

 • dane o urzędzie, służbie zdrowia, policji, straży pożarnej, usługach komunalnych,
 • dane o zagrożeniach i możliwościach przeciwdziałania,
 • współdziałanie z samorządem powiatowym, wojewódzkim, administracją rządową, sektorem prywatnym.

1.2. Rynek kapitału. 

Efektywny, lokalny rynek kapitału, powinien zapewnić pomoc finansową dla podmiotów gospodarczych, znajdujących się w różnym stadium rozwoju i prowadzących działalność o różnym stopniu ryzyka.

Dotychczasowy system wspierania średnich i małych firm oraz rozwoju lokalnej gospodarki, opiera się głównie na instrumentach o charakterze finansowo-bankowym: pożyczki i kredyty.

Warunkiem pełnego rozwoju i wykorzystania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez lokalną gospodarkę jest przede wszystkim dostęp do wiedzy i informacji z organizacjami realizującymi przepływ kapitału finansowego. Uzupełnieniem winien być system doradztwa i szkolenia oraz promocji lokalnych firm.

W przypadku Gminy Jeżewo bardzo istotnym jest dopasowanie rynku kapitałowego i finansowego do specyficznej struktury rynku pracy oraz lokalnej gospodarki, charakteryzującej się małymi i średnimi zakładami. Jednym z narzędzi będzie wykorzystanie lokalnego systemu wsparcia finansowego dla potencjalnych firm /oparty częściowo na środkach pomocowych/.

1.3. Rynek pracy.

       Gminny rynek pracy w rozumieniu systemowym powinien charakteryzować się wysoką elastycznością i mobilnością zawodową. Elementem budowania elastyczności lokalnego rynku pracy musi być system doradztwa zawodowego, przeszkoleni wg nowych norm aktywizacji rynku pracy. Do tych działań należy włączyć Powiatowy Urząd Pracy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Lokalny rynek pracy musi być otwarty czyli związany z innymi lokalnymi i regionalnymi rynkami pracy.

Dążenie do optymalizacji lokalnego rynku pracy wymaga od władz gminy przede wszystkim działań organizacyjnych i koordynujących system instytucjonalny wspierający rynek zatrudnienia.

W celu osiągnięcia pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy, sprzyjających łagodzeniu  skutków bezrobocia, powinny zostać podjęte następujące działania:

 • wprowadzenie systemu zmniejszającego obciążenia podatkowe nakładane na gminę np. całkowite zwolnienie dla nowych podmiotów gospodarczych w zależności od liczby zatrudnienia /np. 5 osób/,

 • wspólne działania z Powiatowym Urzędem Pracy na obszar specyficznych grup bezrobotnych: kobiety, mężczyzn powyżej 40 lat, absolwentów,

 • wzmocnienie mobilności osób pozostających w gospodarstwach rolnych /szkolenia, porady, konsultacje/, w celu odciążenia rodzin rolniczych,

 • wprowadzenie możliwości szybkiego inwestowania /zatwierdzenie dokumentacji, wydawanie decyzji/,

 • udział w procesach dostosowawczych szkolnictwa zawodowego do popytu na pracę /lista zawodów deficytowych i nadwyżkach w celu dopasowania profilu kształcenia i praktyk zawodowych/,

 • uczestniczyć w uruchomieniu powiatowego systemu poręczeń kredytowych dla małych firm i gwarancji lokalnego funduszu inwestycyjnego,

 • wprowadzić cykliczne konsultacje gospodarcze w sprawie reguł prowadzenia działalnosci gospodarczej, funkcjonowania małych firm, porad prawnych, finansowych, księgowych,

 • maksymalne wspieranie przedsiębiorczości,

 • opracować gminny program przeciwdziałaniu ubóstwu i trudnościom socjalnym zakładający udział w jego realizacji lokalnych podmiotów.

1.4. Rynek nieruchomości.

O efektywności rynku nieruchomości budowlanych i gruntowych decydują: płynność, elastyczność i powszechność dostępu do informacji rynkowych.

Z punktu programowania rozwoju gminy szczególne znaczenie ma efektywność działania rynku budowlanego, w tym mieszkaniowego w szczególności oraz nieruchomości inwestycyjnych, rolnych i leśnych.

Jednym z podstawowych zadań dla samorządu gminnego musi być opracowanie miejscowego planu otwierającego nowe tereny dla inwestycji oraz terenów podlegających rewaloryzacji. Tereny dla inwestycji powinny posiadać uporządkowane prawa własności, a w przypadku terenów pod nowe inwestycje, powinny być uzbrojone. Bez takich uregulowań nie można mówić o szybkim rozwoju gminy.

Efektywny rynek nieruchmości oraz dobre i skuteczne mechanizmy regulacji, spowodują zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej Gminy Jeżewo, a w konsekwencji nastąpi poprawa jakości życia i budowania ładu przestrzennego oraz realizacja zrównoważonego rozwoju gminy.

 

2. Współpraca instytucji realizujących strategię i wspierających rozwój Gminy Jeżewo.

Strategię realizować będą głównie następujące podmioty:

 • Rada Gminy Jeżewo
 • Zarząd Gminy Jeżewo
 • Urząd Gminy Jeżewo
 • Rady Sołeckie
 • Instytucje publiczne, organizacje społeczne i pozarządowe

W realizacji strategii uczestniczyć będą ponadto, w formie partnerskiej, instytucje i podmioty gospodarcze, którym w równym stopniu zależy na szybkim rozwoju gminy.   

 


Wytworzył: W.G.iZ. (11 września 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (11 września 2003, 13:08:56)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 listopada 2004, 09:12:25)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3860

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij