Program Ochrony Środowiska

 

5. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII


Stale rosnący udział kosztów pozyskania energii, surowców ze źródeł pierwotnych i wody w kosztach produkcyjnych wpływa niekorzystnie na konkurencyjność gospodarki. Na poziomie zakładu przemysłowego uzyskanie efektów zmniejszania wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności jest uzależnione od wprowadzania najlepszy technologii (BAT) oraz skutecznego zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14000, EMAS, programy „Czystej produkcji”, itp.).


5.1. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią.


5.1.1. Cel średnioterminowy i kierunki działań do 2011 roku.

Cel: Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w zlewniach, w tym zmniejszenie zużycia wody podziemnej do celów przemysłowych


Główny kierunek działań wynika z działań podejmowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to opracowanie planów gospodarowania wodą w zlewniach (w naturalnych granicach hydrograficznych).
Do końca 2003 roku dyrektorzy RZGW zobowiązani byli do opracowania wykazów wód (zgodnie z ustawa Prawo wodne), a do końca 2004 roku sporządzić analizy: stanów zasobów wodnych w regionach wodnych oraz ekonomicznego gospodarowania wodami w regionach wodnych.
W latach 2003 - 2005 zostanie opracowana dokumentacja hydrogeologiczna zlewni rz. Wdy.

Istotną rolę w zarządzaniu zasobami wodnymi pełni baza danych i system wymiany informacji z zakresu gospodarki wodnej na obszarze województwa, co leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego, RZGW, WIOŚ, przy współpracy ze starostwami.

Polityka Ekologiczna Państwa w zakresie zmniejszenia wodochłonności produkcji wymaga aby w okresie 1990 – 2010 zmniejszyć wodochłonność produkcji o 50%. (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle).
W terminie do 2004 roku, wskaźniki zużycia wody zostaną wprowadzone do systemu statystyki publicznej i zostanie określony zakres i sposób wykorzystania tych wskaźników w regionalnych i lokalnych programach ochrony środowiska. Stąd stosowne limity zostaną wprowadzone do programu ochrony środowiska powiatu świeckiego podczas pierwszej weryfikacji niniejszego dokumentu (tj. pod koniec 2006 roku).


Kierunki działań

  • Kontynuacja podjętych działań z zakresu małej retencji

  • Współpraca z instytucjami szczebla wojewódzkiego w zakresie stworzenia systemu informacji o gospodarce wodnej województwa kujawsko-pomorskiego

  • Bieżąca konserwacja cieków powierzchniowych

  • Oczyszczanie jezior i zbiorników wodnych

  • Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody wodociągowej do celów przemysłowych


5.1.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2007.


KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH I OCHRONA PRZED POWODZIĄ

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zlewni Wdy

Jednostki realizujące

MŚ, RZGW Gdańsk

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

2006

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem
300

300

Źródła finansowania

Budżet państwa
2.

Przedsięwzięcie

Współpraca w tworzeniu bazy danych i systemu wymiany informacji z zakresu gospodarki wodnej na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego

Jednostki realizujące

Urząd Marszałkowski, RZGW Gdańsk, UW, Starostwo Powiatowe.

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004 – 2007

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

5.2. Wykorzystanie energii odnawialnej


5.2.1. Stan wyjściowy.


Średni wskaźnik produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej wynosi 5,8% w ogólnej produkcji energii. Dla Polski wskaźnik ten wynosi 2,8%. W strukturze źródeł energii odnawialnej dominuje energia z biomasy, następnie energia wodna i pozostałe źródła.

Dla powiatu świeckiego, a także gminy Jeżewo brak jest szczegółowych danych dotyczących bilansu energii odnawialnej. W wiejskich gospodarstwach domowych substytutem dla węgla są odpady drzewne i biomasa.


5.2.2. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku.


Cel: Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii

Polityka ekologiczna państwa zakłada do 2010 roku co najmniej podwojenie w stosunku do 2000 roku wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jest to zgodne z polityką Unii Europejskiej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu świeckiego poprzedzać powinna wnikliwa analiza stanu aktualnego i możliwości jej pozyskania.

Szansą dla regionu będzie wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, związanych z lokalną bazą surowców. Ostatnio w województwie kujawsko-pomorskim coraz częściej korzysta się w lokalnych kotłowniach z energii biomasy (zrębki drewna, słoma). Do celów energetycznych może być wykorzystywana także energia takich roślin jak wierzba czy malwa pensylwańska oraz biogaz powstający w wyniku fermentacji odpadów z produkcji zwierzęcej.


Kierunki działań

  • Zbadanie możliwości wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnej

  • Promowanieprojektów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych5.2.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2007.


WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ

DZIAŁANIA POZAINWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Promowanie projektów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe.

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania


Wytworzył: ARCADIS Sp. z o.o. /Oddział Bydgoszcz/, przy współpracy z p. Lemańczyk Jerzy - insp. ds. ochrony środowiska (19 lipca 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lipca 2004, 08:19:10)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 listopada 2004, 11:36:53)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3593

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij