DRUKI DO POBRANIA

DRUKI DO POBRANIA

GOPS

[...]

Podatki - druki obowiązujące do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek rolny [...]

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:1/odpis z rejestru przedsiębiorców (lub kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie dłużej niż do 31.12.2003 r.),2/kserokopię zaświadczenia o [...]

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) : Klauzula informacyjna [...]

metryczka