Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury Gminy Jeżewo

Elektroniczny rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Jeżewo, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406/ i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z 2012 r. poz. 189/.

Niezależnie od niniejszego Rejestru dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa.

Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.

W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy Jeżewo, 86-131 Jeżewo, ul. Świecka 12,

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.

metryczka


Wytworzył: Wójt (16 października 2012)
Opublikował: Maciej Pikuła (16 października 2012, 12:30:16)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (12 czerwca 2019, 12:25:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4457