ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1.Podmiot odpowiedzialny za odbieranie odpadów z terenu Gminy Jeżewo:

Zakład Usług Komunalnych w Świeciu Sp. z o.o.
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie
 
2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeżewo niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

EKO – WISŁA Sp. z o.o., Sulnówko 74 C, 86 – 100 Świecie
 
3.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dwa razy do roku podczas objazdowej zbiórki (wraz z odpadami wielkogabarytowymi), a także można go przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach.
Punkt czynny jest w okresie letnim (kwiecień-październik) w środy od 14:00 – 18:00 oraz w soboty od 8:00 -14:00,  natomiast w okresie zimowym (listopad-marzec) tylko w soboty od 8:00-12:00
 
PSZOK przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Jeżewo. Każdy kto chce oddać odpady w Punkcie zobowiązany jest do okazania ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za odpady komunalne -  Punkt ten jest bezpłatny.
 
 
4. System obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe z terenu gminy Jeżewo. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy, domki letniskowe itp.), są zobowiązani  posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym.

Jeśli na terenie nieruchomości powstają także odpady  inne niż komunalne (np. w wyniku prowadzonej działalności  gospodarczej, rolniczej), to muszą być one gromadzone i usuwane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych i wywożone zgodnie z  wymaganiami wynikającymi z przepisów, we własnym zakresie.


Kliknij poniżej aby powiększyć
Zdjęcie


metryczka


Wytworzył: Wójt (6 września 2013)
Opublikował: Maciej Pikuła (6 września 2013, 13:11:45)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (26 sierpnia 2020, 09:47:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5034