Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo mieści się w Białych Błotach (Brzozowy Most) – dawne wysypisko gminne.

  2. PSZOK jest czynny:
    • w okresie letnim od kwietnia do października w soboty w godz. 8.00-14.00 a w środę od godz. 14.00-18.00
    • w okresie zimowym od listopada do marca w soboty w godz. 8.00-12.00

  3. Odpady do PSZOK mieszkaniec gminy dostarcza własnym transportem oraz rozładunek odpadów odbywa się we własnym zakresie.
  4. Punkt PSZOK jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Jeżewo i warunkiem oddania odpadów jest okazanie odcinka uiszczenia opłaty za ostatni miesiąc
  5. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach można bezpłatnie oddać następujące frakcje odpadów:


- Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
- Metale
-
Opakowania wielomateriałowe
- Papier i tektura 
- Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne
- Zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),
- Termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć
- Przeterminowane leki
- Chemikalia
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe
- Szkło
- Zużyte opony
- Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, drobno pocięte gałęzie, owoce i warzywa)
- Tekstylia i odzież
- Odpady budowlane i rozbiórkowe od właścicieli nieruchomości, przy czym wymaga się odrębnego wydzielania gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. Uwaga: gruz i odpady remontowe powstałe w trakcie prac zleconych firmie remontowej są własnością tej firmy i ma ona obowiązek zagospodarowania tych odpadów;


Firmy winny zawrzeć stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Jeżewo, zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. 
5. Obsługą i odbiorem odpadów zajmuje się :
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Ciepła 4
86-100 Świecie 
tel. 52 33 12 778
metryczka


Wytworzył: Wójt (6 września 2013)
Opublikował: Maciej Pikuła (6 września 2013, 13:32:52)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (4 lipca 2017, 12:06:37)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8761