Deklaracje i oświadczenia

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklaracja do pobrania (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt (6 września 2013)
Opublikował: Maciej Pikuła (6 września 2013, 13:20:45)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (13 maja 2020, 13:22:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4813