Zapytanie ofertowe dotyczące dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie
86-131 Jeżewo,
ul. Świecka 12
tel. (052) 33-07-829

GOPS.271.1.2016

Jeżewo, dn. 07 września 2016 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (z późn. zm. ) na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie ul. Świecka 12 , 86-131 Jeżewo tel. (052) 33-07-829

2.Przedmiot zamówienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie realizujący „Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2016" związany z dystrybucją żywności, zwraca się z prośbą o podanie stawki wartości netto oraz brutto za jeden kilometr przejazdu samochodu ciężarowego na trasie Jeżewo – Bydgoszcz – Jeżewo. Okres wykonywania zamówienia będzie obowiązywał od 15 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku.

3. Szczegółowe warunki zamówienia: Samochodem będą przewożone artykuły żywnościowe takie jak: makaron, ryż, mleko UHT, herbatniki, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, cukier, olej itp. Jednorazowo przewożonych będzie około od 2 do 10 ton artykułów spożywczych. Terminy transportów uzależnione są od terminów dostaw do magazynów Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Termin ten będzie podawany z przynajmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Świadczona usługa musi by wykonana zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W cenie oferty należy uwzględni wszelkie koszty związane z ofertą tj.

  1. Zużycie paliwa
  2. Czas pracy kierowców
  3. Amortyzację samochodów
  4. Wypadki losowe związane z transportem

Nie dopuszcza się sytuacji zwiększenia kosztów. Cena będzie obowiązywała przez cały czas trwania umowy.

4. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji umowy trwa od dnia podpisania umowy tj od 15 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

5. Kryterium wyboru oferty: cena 100%

6. Termin i miejsce składania ofert upływa: Ofertę należy złoży osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie ul. Świecka 12 pokój nr 3 lub 10 do dnia 14 września 2016 roku do godziny 13.00 lub przekazać za pośrednictwem poczty lub dowolnie wybranego kuriera do dnia 14 września 2016 roku do godziny 13.00 pod wyżej wskazany adres.(Decyduje data stempla oraz godzina wpływu do GOPS Jeżewo).

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 14 września 2016 roku o godzinie 13.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie – pokój nr 3.

8. Inne warunki do spełnienia przez wykonawcę:
1. Wykonawca powinien posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wymaganych prawem dokumentów pozwalających na przewóz żywności.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy przesłać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim czytelną i trwałą techniką .
  3. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.
  4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedna ofertę. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
  5. Oferta musi zawierać również parafowany na każdej stronie wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : Skiba Małgorzata tel. 52 3307829, Wioleta Stefan tel.52 3307825


Zapytanie ofertowe (1273kB) pdf
Formularz ofertowy (44kB) pdf
Wzór umowy (58kB) pdf

Wytworzył: Kierownik GOPS (7 września 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (7 września 2016, 12:18:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij