Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego
 
Świadczenie wychowawcze 500+ od lipca 2019 r. będzie przyznawane na każde dziecko w rodzinie.
Dzięki zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18  roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Znika więc dotychczasowe kryterium dochodowe, zgodnie z którym świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko przysługiwało tylko tym rodzinom, w których dochód nie przekraczał 800 złotych na osobę lub 1.200 złotych w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością.
 
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na okres do dnia 31 maja 2021  r.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla wniosków złożonych do  30 czerwca 2019 r. ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach tj. od 1  lipca 2019 r. na nowy okres zasiłkowy będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną papierową (lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci oraz rodzice którzy mają obecnie przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca elektronicznie lub od 1 sierpnia tradycyjnie  2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób rodzice, którzy obecnie nie mają przyznanego świadczenia na pierwsze dziecko otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) do maja 2021 r. Natomiast rodzice, którzy obecnie mają przyznane świadczenie na wszystkie dzieci otrzymają prawo do świadczenia wychowawczego od 1 października 2019 r. do maja 2021 r.

Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500 + od dnia 1 lipca 2019 r.
 
Przyznanie świadczenia 500+ od 1 lipca 2019 r. nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia 500 + oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 500+ wymagają wydania decyzji. W związku z tym  Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia 500+ (dotyczy to również wniosków nierozpatrzonych do dnia 30.06.2019 r. złożonych w okresie wcześniejszym). 
 
Aby otrzymać prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko wychowywane przez samotnego rodzica, nie będzie od 1 lipca 2019 r. potrzebne ani zaświadczenie o dochodach, ani orzeczenie o alimentach. Do tej pory dokument taki miał być gwarancją, że wniosek dotyczy rzeczywiście samotnego rodzica, a nie pary żyjącej w konkubinacie.
 
W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy mają przez sąd ustaloną opiekę, świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznany temu rodzicowi, któremu sąd powierzył opiekę, jeżeli faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 
W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy nie mają przez sąd ustalonej opieki, świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznany temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek o 500+ i faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli okaże się, że 500+ pobiera rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie sprawuje, przeciwko rodzicowi zostanie wszczęte postępowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeśli zarzuty potwierdzą się, sprawa może zostać zgłoszona do prokuratury.
 
W przypadku opieki naprzemiennej, zasiłek 500 plus zostanie podzielony proporcjonalnie na oboje rodziców.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca urodzenia się dziecka do 31 maja 2021 r.

Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci rodzica, któremu zostało przyznane świadczenie wychowawcze drugi rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci rodzica, którego toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, przyjmując za datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Terminy rozpatrywania wniosków

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r.(elektronicznie) do 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje do 31 października 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od dnia 1 września do dnia 30 września 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od dnia 1 października do 31 października 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od dnia 1 listopada do 30 listopada  2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od dnia 1 grudnia 2019 r.  do 31 stycznia 2020 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 29 lutego  2020 r.

Wniosek na okres zasiłkowy 2019/2021 (2224kB) pdf
Broszura informacyjna Programu 500+ (179kB) pdf
Wytworzył: Jolanta Bocian (4 lipca 2019)
Opublikował: Emil Brzozowski (4 lipca 2019, 07:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij