Rodzina 500+

Rodzina 500+

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium [...]

Rodzina 500+ - informacje i wnioski

Program Rodzina 500+ Dla kogo świadczenie. Program "Rodzina 500+" jest świadczeniem w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko [...]

metryczka