Rodzina 500+ - informacje i wnioski

Program Rodzina 500+

Dla kogo świadczenie.

Program "Rodzina 500+" jest świadczeniem w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Ustawa przewiduje, że świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie przysługuje bez względu na osiągany dochód przez rodzinę. Natomiast świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje wówczas gdy dochód rodziny nie przekroczy kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne – kwoty 1200 zł.

Jak otrzymać świadczenie.

Aby móc otrzymywać świadczenie wychowawcze od 1 października 2018 r., wniosek należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy w Jeżewie w pokoju nr 12, a także na stronie www.bip.ug-jezewo.lo.pl.

Wymagane dokumenty:

I. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (we wniosku podaje się dane osoby starającej się o świadczenia oraz dane dzieci);

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

- zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności Twojej lub członka/członków Twojej rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne -ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa)

- dokumenty potwierdzające utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu – PIT-11 za 2017 rok);

- dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty 

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko należy dostarczyć odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,

- zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

1)    zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o przeprowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

2)    prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

3)    orzeczenie sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,

Pozostałe podstawowe dane o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz o składce zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwał sam organ.II. W przypadku ubiegania się na drugie i każde kolejne dziecko:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (we wniosku podaje się dane osoby starającej się o świadczenia oraz dane dzieci);


- zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

1)    zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o przeprowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

2)    prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

3)    orzeczenie sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,

4) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko należy dostarczyć odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem

Przy ubieganiu się o świadczenia 500+ na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach.Wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 :

Wniosek do pobrania (392kB) pdf

Wniosek edytowalny (57kB) word


Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019 :

500+ (5710kB) pdf

Wytworzył: Marta Polakowska (15 marca 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (15 marca 2016, 09:17:09)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (10 lipca 2018, 13:18:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2903

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij