REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestry i ewidencje Urzędu Gminy w Jeżewie

Urząd Gminy Jeżewo
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo
 
tel.: 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49
 
1. Ewidencja działalności gospodarczej: Alicja Sampławska, pokój 1
- ewidencja działalności gospodarczej
2. Kasa: Ewa Knoff, pokój 4
- rejestr dodatków mieszkaniowych
3. Podatki: Alina Wiśniewska-Porożyńska, Grażyna Szewczyk, pokój 5
- rejestr decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych
- rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych
- rejestr ulg i zwolnień podatkowych
- rejestr decyzji umorzonych
- rejestr wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- rejestr upomnień podatkowych
- ewidencja podatników
- ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
- rejestr zaświadczeń o dochodzie z gospodarstwa rolnego
4. Budownictwo: Bartosz Erward, pokój 6
- rejestr wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu w MPZP
- rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
- rejestr wydanych wypisów z wyrysem z MPZP
- rejestr wydanych warunków technicznych (wodno-kanalizacyjnych)
5. Gospodarka gruntami: Hanna Skrobiszewska, pokój 6
- rejestr umów dzierżawy
- rejestr umów użytkowania wieczystego
- rejestr mienia gminy
- rejestr wydanych pozwoleń na mak
- rejestr podziału nieruchomości
- rejestr rozgraniczeń
6. Drogi: Joanna Barwik, pokój 8
- ewidencja dróg gminnych
- wykaz mostów, wiaduktów oraz przepustów
7. Sekretariat: Sylwia Mechlińska, pokój 14
- dziennik korespondencji wpływającej do urzędu
- dziennik korespondencji wychodzącej z urzędu
- rejestr wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
8. Dział kadrowo-organizacyjny: Marta Polakowska, pokój 16
- rejestr zarządzeń Wójta
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr delegacji
- archiwum urzędu
9. Biuro obsługi Rady Gminy: Dominika Rakowicz, pokój 20
- rejestr uchwał Rady Gminy
10. Urząd Stanu Cywilnego: Maria Dombek, pokój 21
- ewidencja ludności
- księgi USC
- rejestr wyborców
- rejestr wydanych dowodów osobistych
 

metryczka


Wytworzył: UG (5 listopada 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (5 listopada 2003, 07:41:54)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (18 marca 2020, 14:53:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11147